جلسه سه شنبه 30 دی ماه

جلسه سه شنبه 30 دی ماه


جلسه سه شنبه 30 دی ماه

جلسه  شهرداری و شورای اسلامی  شهرمهردشت با حضور معاون مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد