🔷انجمن میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرمهردشت 

🔸جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت با رئیس و کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان ابرکوه و با حضور فعالین حوزه صنایع دستی و گردشگری شهر مهردشت 

 

 

🔸 جلسه ای که در دفتر شورای اسلامی شهر مهردشت برگزار شد مسائل و مشکلات حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و همچنین پیگیری دایر نمودن نمایندگی ميراث فرهنگی بخش بهمن، نمایشگاه صنایع دستی، اعطای وام حمایت از فعالین این حوزه، تشکیل شرکت تعاونی حمایت از صنایع دستی و گردشگری با هدف تأمین مالی و بازاریابی محصولات تولیدی و صدور مجوز جهت دایر نمودن موزه خصوصی در صورت وجود متقاضی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت

✅@shahrdari_mehrdasht
🌐Mehrdasht.ir