✅ سخنگوی شورای اسلامی شهر مهردشت مطرح کرد:

🔷 رضایتمندی شهروندان برای ما بسیار مهم و با اهمیت است، شهردار محترم و مجموعه‌ شهرداری نگاه ویژه به درخواست ها و نیاز شهروندان دارند و نسبت به پاسخگویی به درخواست های آنان اهتمام ویژه وجود دارد.


🔸 کارگران سخنگوی شورای شهر، با بیان اینکه همزمان با شروع فصل بارندگی بررسی میدانی استحکامات، خاکریز ها و آبراهه ها انجام گرفته است از آمادگی کامل مجموعه شهرداری در مواقع بارندگی و بحران احتمالی خبر داد.

🔸 همچنین پیگیری و درخواست از ادارات آب منطقه ای و منابع طبیعی جهت بررسی بندها و خاکریزها و حفر گوراب و گودال در بالا دست شهر انجام گرديده است.

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت