یکشنبه‌های مردمی

پاسخگویی مستقیم و حضوری شهردار مهردشت به اقشار مختلف مردم