کلنگ زنی مدارس6و12 کلاسه مهردشت محله اردی

چهارشنبه 16 مهرماه کلنگ زنی مدارس6و12 کلاسه مهردشت محله اردی

چهارشنبه 16 مهرماه
کلنگ زنی مدارس6و12 کلاسه مهردشت محله اردی
با حضور مسئولین استان یزد،شهرستان ابرکوه و بخش بهمن و شهر مهردشت