کاشت گل های فصلی

🔷 تداوم کاشت گل های فصلی در سطح شهر مهردشت

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت