ناوگان حمل و نقل شهرداری مهردشت به GPS مجهز شد

محمدرضا باقی پور شهردار مهردشت از مجهز شدن ناوگان حمل و نقل این شهرداری به سیستم GPS خبر داد.

 

باقی پور بیان کرد: شهرداری مهردشت به عنوان سومین شهرداری استان است که از سیستم GPS بر روی ناوگان حمل و نقل خود استفاده می کند.

 

از قابلیتهای این سیستم رهگیری، ردیابی وسایل نقلیه هنگام ورود و خروج از شهرداری و ردیابی لحظه ای ماشین آلات در منطقه بر روی نقشه همراه با نمایش میزان سرعت و سوخت مصرفی می باشد.

 

باقی پور ادامه داد: شهرداری مهردشت مبلغ یکصد میلیون ریال برای تجهیز و راه اندازی این سیستم هزینه کرده است.