فعالیت گروه های بسیج سازندگی

🔷 بازدید معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ،بخشدار بخش بهمن، شهردار مهردشت، شورای اسلامی شهرستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی بخش بهمن و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان از فعالیت گروه های بسیج سازندگی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت