فراخوان دعوت عمومی مردم برای حضور در محفل انس با قرآن کریم

بدینوسیله از مردم عزیز شهر مهردشت جهت حضور در محفل انس با قرآن کریم، دعوت می گردد شنبه شب مورخ 1395/04/05 ساعت 21:30 در محل پارک مهتاب مهردشت حضور بهم رسانید.
 
این برنامه ی معنوی به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ابرکوه، حوزه مقاومت امام خمینی(ره)و با همکاری شهرداری مهردشت بر گزار می گردد.