عملیات حفاری چاه

اجرای عملیات حفاری چاه جهت دفع آب های سطحی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت