عمليات زیرسازی و آسفالت

گزارش تصویری از عمليات زیرسازی و آسفالت خیابان جنب چاه رحمت آباد محله اردی

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت