عمليات آسفالت

 گزارش تصویری از عمليات آسفالت معابر تعریض شده سطح شهر

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت