شهردار مهردشت در سمت خود ابقا شد

منتخبین مردم مهردشت در پنجمین دوره شورای اسلامی این شهر، با تشکیل جلسه اعضای هیئت رئیسه این شورا، شهردار مهردشت را انتخاب کردند.

 

بر اساس مصوبه این جلسه و با اکثریت آراء، محمدرضا باقی پور به عنوان شهردار مهردشت معرفی شد.

 

مصطفی تولایی رییس شورای اسلامی شهر مهردشت اظهار کرد: اعضای شورای شهر مهردشت، با اکثریت آراء نسبت به ابقاء محمدرضا باقی پور در سمت شهردار شهر مهردشت، توافق کردند.

 

تولایی تجربه 4 ساله و آشنایی بیشتر با امور شهری مهردشت را علت انتخاب باقی پور در این سمت بیان کرد.