رهاسازی مصالح ساختمانی

رهاسازی مصالح ساختمانی در مسیر عبور و مرور، زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی می باشد.

#پیام_شهروندی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت