رنگ آمیزی سرعتکاه های سطح شهرمهردشت

در راستای زیباسازی چهره شهری ، افزایش ایمنی تردد خودروها و امنیت عابرین پیاده در اقدامی از سوی واحد خدمات شهری شهرداری مهردشت رنگ آمیزی سرعتکاه های سطح شهرمهردشت انجام گرديد. 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت