مراسم راهپیمایی سیزده آبان 

📌مراسم راهپیمایی سیزده آبان 

📅زمان؛ جمعه ساعت ۱۰:۳۰

♻️مکان : میدان امام علی (ع) شهر مهردشت