دیدار با معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

🔷دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت  با شیخی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

🔸در این دیدار مسائل و مشکلات ورزش شهرمهردشت مطرح شد:

_فعال نمودن نمایندگی ورزش و جوانان بخش بهمن و به کارگیری نیروی بومی
_ ایجاد مجموعه ورزش بانوان شهر مهردشت 
_تکمیل مجموعه ورزشی شهدای مهردشت و حصار کشی این مجموعه
_ ساماندهی سالن وحدت مهردشت و تکمیل سیستم گرمایشی این مجموعه
_ ایجاد سالن کشتی و سالن ورزش های رزمی در شهر مهردشت 
_ نصب چمن مصنوعی محله نصرت آباد 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت