دفع آب های سطحی

ایجاد کانال جهت دفع آب های سطحی در کوچه فردوسی پنجم محله اردی

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت