تلاش خستگی ناپذیر پرسنل خدوم

گوشه ای از تلاش خستگی ناپذیر پرسنل خدوم خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مهردشت

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت