ترمیم جالیز فرش

 تداوم روند ترمیم جالیز فرش های پیاده رو پارک مهتاب مهردشت

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت

✅ @shahrdari_mehrdasht
🌐Mehrdasht.ir