🔷 تجمع هیأت های مذهبی شهر مهردشت

🏴 هیئت های محله مهرآباد، اردی، نصرت آباد

🏴 شنبه هشتم محرم 

🏴ساعت ۶ عصر


🏴 از میدان امام علی (ع) به سمت امامزادگان(ع) شهرمهردشت