برپایی ایستگاه صلواتی به مناسب هفته وحدت

 گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی به مناسب هفته وحدت و پذیرایی از نماز گزاران نمازجمعه این هفته بخش بهمن

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت