بررسی مسائل و مشکلات حوزه زیر ساخت ورزش شهر مهردشت

🔷 دیدار شیخی معاونت پشتیبانی و  منابع انسانی و مهندسین ناظر اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با حسینی دوست شهردار مهردشت و بررسی مسائل و مشکلات حوزه زیر ساخت ورزش شهر مهردشت همچنین در حاشیه این دیدار از اماکن ورزشی بازدید به عمل آمد.

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت