بازدید از پروژه عمرانی

🔷 بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت از پروژه عمرانی جالیز بتن در کوچه رودکی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت