اجرای سنگ جدول

🔷اجرای سنگ جدول پیاده رو بلوار امامزادگان (ع)

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت