اجرای جالیز بتن

گزارش تصویری از اجرای جالیز بتن پیاده رو کوچه حافظ پنجم

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت