مدیریت بحران و رفع آبگرفتگی

 مدیریت بحران و رفع آبگرفتگی معابر سطح شهر  با همت نیروهای زحمتکش شهرداری مهردشت

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت