برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی کارکنان شهرداری مهردشت 

🔸 حسینی دوست شهردار مهردشت : اولین اصل در مدیریت بحران آموزش و پیشگیری است، نیروهای خدمات رسان  باید عشق، تعهد، استقامت، از خودگذشتگی داشته باشند و با این روحیه است که می توانند بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهند.

 

 

🔸 در ادامه نکات ایمنی، آموزش های لازم از جمله استفاده از کف کش ها و مشخص نمودن نقاط حادثه خیز توسط مسئول خدمات شهری انجام شد. 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت