گزارش تصویری برگزاری " همایش همدلی و همزبانی کارگر، کارفرما، دولت" با هدف تجلیل از کارگران شهرداری