رنگ آمیزی وسایل تندرستی

گزارش تصویری از رنگ آمیزی وسایل تندرستی در پارک محله ای نصرت آباد 

🔸 در راستای توسعه ورزش همگانی، سلامت و نشاط در جامعه، رنگ آمیزی و بهسازی وسایل ورزشی انجام شد. هدف از این اقدامات ایجاد روحیه نشاط و شادابی در شهروندان و توسعه فعالیت های ورزشی می باشد.


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت