دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی با مهندس آقای احسان بالاکتفی

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت با مهندس احسان بالاکتفی مدیر کل جدید مدیریت بحران استان یزد با موضوع مسائل و مشکلات حوزه شهر مهردشت...

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت با مهندس احسان بالاکتفی مدیر کل جدید مدیریت بحران استان یزد با موضوع مسائل و مشکلات حوزه شهر مهردشت...