حضور مدیر کل راه و شهر سازی استان یزد در شهر مهردشت

حضور مدیر کل راه و شهر سازی استان یزد مهندس خواجه رضایی در شهر مهردشت و دیدار با مسئولان شهرمهردشت و بخش بهمن 

🔸در این جلسه که فرماندار شهرستان ابرکوه ، بخشدار بهمن ، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مهردشت حضور داشتند  امام جمعه بخش بهمن با طرح مسائل و مشکلات شهر مهردشت خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان به این منطقه کمتر برخوردار و محروم شدند. 

🔹در پایان مهندس خواجه رضایی مدیر کل راه و شهرسازی جهت رفع مشکلات و نواقص در حوزه زمین و مسکن و راه قول مساعد دادند.

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت