تکریم امامزادگان سید احمد و محمود(ع) توسط شهرداری مهردشت

به مناسبت روز بقاع متبرکه و تکریم امامزادگان

در جشنواره ی آستانه های بهشت که در امامزادگان سید احمد و محمود(ع) مهردشت با استقبال پرشور مردم و حضور خادمان حرم رضوی برگزار شد، شهرداری مهردشت قاب عکس یادبودی را به آستان مقدس امامزادگان تقدیم کرد.