به منظور بهره مندی بیشتر از امکانات و افزایش رفاه اجتماعی

 در اقدامی مردمی ، طوماری به منظور بهره مندی بیشتر از امکانات و افزایش رفاه اجتماعی با موضوع درخواست تبدیل بخش بهمن به شهرستان مستقل تهیه و تنظیم گردید و توسط نمازگزاران نماز جمعه بخش بهمن امضاء  و آماده ارسال به دفتر رییس‌جمهور کشور جناب آقای رئیسی گردیده است .