به مناسبت نیمه شعبان فاز اول نورپردازی پارک مهتاب مهردشت بهره برداری شد

به مناسبت نیمه شعبان فاز اول نورپردازی پارک مهتاب مهردشت بهره برداری شد