برگزاري آزمون استخدامي شهرداري ها در روز جمعه 94/11/2

آزمون استخدامی شهرداری های استان یزد همزمان با سراسر کشور در روز جمعه 1394/11/02 برگزار می گردد.

داوطلبان می باید جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 1394/10/26 لغایت 1394/10/30 به پورتال دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به آدرس:

www.shahri.ostanyazd.ir

مراجعه نمایند.