افتتاح چمن مصنوعی

چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه؛ چمن مصنوعی شهدای مهردشت با حضور استاندار یزد ، مدیر کل ورزش و جوانان استان و مسئولین شهرستان و شهر مهردشت با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت و اداره کل ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسید.

چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه؛
 چمن مصنوعی شهدای مهردشت با حضور استاندار یزد ، مدیر کل ورزش و جوانان استان و مسئولین شهرستان و شهر مهردشت با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت و اداره کل ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسید.