🔻 مدیریت بحران شهر مهردشت

🔷 جلسه مدیریت بحران با حضور کارکنان شهرداری مهردشت در محل شهرداری برگزار شد. 

 

 

🔸 این جلسه با حضور حسینی دوست شهردار مهردشت برگزار شد و  پیرامون شناسایی کانون های خطرساز و سیلاب وعوامل تشدید کننده آن،آمادگی و تجهیز ماشین آلات و امکانات مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت
✅ @shahrdari_mehrdasht
🌐 Mehrdasht.ir