یکشنبه های مردمی

پاسخگویی مستقیم و حضوری شهردار مهردشت به اقشار مختلف مردم


 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت