گزارش تصویری بازدید کارگروه معماری و شهرسازی ایران از شهر مهردشت

با پیگیری های مکرر شهردار و شورای اسلامی شهر مهردشت، کارگروه معماری و شهرسازی ایران جهت بررسی طرح جامع شهر مهردشت از این شهر بازدید کردند.