مسئول واحد درآمد شهرداری مهردشت خبر داد

نحوه پرداخت عوارض خودرو از ابتدای سال 1395 تغییر کرد

مسئول واحد درآمد شهرداری مهردشت خبر داد:

از ابتدای سال 1395 پرداخت کلیه عوارض خودرو ها از طریق دفتر پیشخوان به آدرس: مهردشت - خیابان شهید رجایی - اداره پست امکانپذیر بوده و دیگر نیازی به نصب برچسب عوارض نمی باشد.

خانم کریمی ادامه داد:

متاضیان می توانند عوارض خودروی خود را نزد بانک کشاورزی به شماره حساب 729072853 بنام حساب درآمد شهرداری مهردشت واریز نمایند.

وی افزود: جهت رفاه حال مردم و سهولت در پرداخت عوارض خودرو، به زودی قابلیت پرداخت الکترونیک عوارض خودرو از طریق سایت شهرداری مهردشت میسر می گردد.