نام شهر مهردشت در نرم افزار بادصبا اصلاح و ثبت شد

از تاریخ 1394/04/21 با پیگیریهای انجام شده از سوی شهرداری مهردشت و هماهنگی با سایر مسئولین شهر مهردشت و بخش بهمن نامه ای پیرو درخواست تغییر و اصلاح نام شهر مهردشت در قسمت افق نرم افزار بادصبا به شرکت موج همراه ارسال شد.

 

با ادامه ی پیگیری ها بالاخره در نسخه جدید این نرم افزار نام شهر مهردشت اصلاح شد.

 

 

با تشکر از همکاری شركت پیشگامان موج تلفن همراه