عملیات کف سازی و اجرای موزائیک

شروع عملیات کف سازی و اجرای موزائیک در ساختمان آتش نشانی

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت