عملیات جالیز بتن

🔷 شروع عملیات جالیز بتن در پیاده رو بلوار امام خمینی (ره)

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت