عملیات جالیز بتن

تداوم عملیات جالیز بتن در ورودی سالن ورزشی وحدت محله اردی

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت