عملیات آسفالت

اتمام عملیات آسفالت کوچه شهید محمد مهدی موحدی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت