دیدار با معاونت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

🔷 دیدار شهردار و کارشناس فنی شهرداری مهردشت با دکتر خسرو آبادی معاونت اداره  کل راه و شهرسازی استان یزد

 


🔸در این دیدار موضوع الحاق به محدوده ی زمین های ورودی و خروجی شهر و همچنین زمین های جنب پارک مهتاب مهردشت  مورد بحث قرار گرفت. در ادامه مباحث مرتبط با طرح تفصیلی شهر و زمین مورد نیاز جهت احداث کارگاه مزاحم شهری پیگیری گردید.


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت