دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت با نجفی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

🔸 در این دیدار مسائل و مشکلات آموزشی، تکمیل روند ساخت مدارس نیمه اتمام و همچنین پپیگیری صدور سند زمین مدارس ابتدایی مسکن مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت