دعوت عمومی برای شرکت در محفل انس با قرآن کریم

بدینوسیله از مردم عزیز شهر مهردشت جهت حضور در محفل انس با قرآن دعوت می گردد شنبه شب مورخ 1395/04/05 ساعت 21:30 در محل پارک مهتاب مهردشت حضور بهم رسانید.
 
این برنامه ی معنوی به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ابرکوه، حوزه مقاومت امام خمینی(ره) شهر مهردشت و با همکاری شهرداری مهردشت بر گزار می گردد.