حضور شهردار و شورای اسلامی شهر مهرشت در جمع اعضای کانون ادبی پروبین

شهردار و شورای اسلامی شهرمهردشت در جمع اعضای کانون ادبی پروین حضور پیدا کرده و از شاعرانی که توانستند در کنگره ملی شعر کویر حائز رتبه گردند و فرهنگ و هنر شهر مهردشت را به ایران زمین معرفی کنند، تقدیر و تشکر کردند.

 

در این جلسه شهردار مهردشت مهندس باقی پور از تمامی اعضای کانون خواست تا بیش از پیش برای معرفی فرهنگ و هنر و نام مهردشت به ایران زمین تلاش کرده و از تریبونهایی که در اختیارشان قرار می گیرد برای این امر استفاده کنند.

 
شهردار مهردشت گفت رشد شهرمهردشت در تمامی زمینه های فرهنگی، ادبی و هنری جز با حضور فعال جوانان این شهر ممکن نیست و من از شما میخواهم در این زمینه ها بیش از گذشته فعال باشید.